MENU

Rijschool A.R.I.S.

Lesbord

RIJSCHOOL

A.R.I.S.


Praktijk algemeen


  Wanneer mag u rijles nemen en rijexamen doen ?
 • U mag vanaf 16,5 jaar rijlessen nemen voor uw autorijbewijs.
 • Vanaf welke Leeftijd kan ik examen doen ?
 • U mag vanaf 17 jaar praktijkexamen doen voor uw autorijbewijs (rijbewijs B).
 • Wat wordt er op dit examen getoetst ?
 • Er wordt gekeken of u vlot, veilig en zelfstandig aan het verkeer kunt deelnemen.
 • Praktijkzaal
  In welke taal is dit examen mogelijk ?
 • Nederlands en Engels.
 • Duur van het examen:
 • Ongeveer 30-35 minuten.
 • Wanneer u bent geslaagd:
 • Bent u nog geen 18 jaar? Dan moet u eerst een begeleiderspas aanvragen, voordat u uw rijbewijs kunt aanvragen.
 • U bent 18 of ouder ? Dan kunt u bij uw gemeente het rijbewijs B aanvragen. Na aanvraag duurt het nog 5 werkdagen voor u uw rijbewijs kunt ophalen.
 • Wanneer u bent gezakt:
 • Maak in overleg met de instructeur een nieuwe planning voor het her-examen. U kunt vier keer examen doen bij het CBR, daarna volgt het BNOR-examen (ook wel bekend als staats-examen).
 • Kosten van het examen:
 • Zie de tarieven van onze rijschool.
 • Examenplaats:
 • Bij het CBR in jouw regio.

Examen aanvragen


Wij zullen het praktijkexamen voor je aanvragen. Daarvoor moeten wij natuurlijk wel jouw toestemming hebben. Je geeft toestemming door ons te machtigen. Dat gaat als volgt:


 • Ons rijschoolnummer is 1859x7.
 • Ga na of je al een DigiD hebt. Heb je nog geen DigiD ? Vraag deze dan gratis aan via digid.nl. Je ontvangt binnen 5 dagen een activeringscode. Onthoud je inloggegevens goed.
 • Ga daarna naar mijn.cbr.nl, klik op het DigiD-logo en log in.
 • Na het invullen van het rijschoolnummer op mijn.cbr.nl kijk je of de naam van de rijschool klopt. Het CBR controleert de rijschoolnaam tijdens het examen.
 • Wij ontvangen een e-mail, met een bevestiging van de machtiging.
 • Jij ontvangt zelf ook een e-mail, met een bevestiging van de machtiging.

Na de aanvraag heb je de mogelijkheid een datum en tijd te kiezen. Dit doe je in overleg met je instructeur.

Rijschool machtigen

Wij kunnen in ons reserveringssysteem zien wanneer er een examinator beschikbaar is. Zo kunnen dan een datum voor je vastleggen in het systeem.
Op korte termijn ontvangen wij de officiële uitnodiging voor het praktijk-examen. Jij ontvangt zelf ook een e-mail met de vastgelegde datum. Ook bij wijziging ontvang jij daar via de mail bericht van.


Let op !

Je hebt na het vastleggen van de examen-datum nog 24 uur om deze te wijzigen of ongedaan te maken. Hierna worden er annuleringkosten in rekening gebracht door het CBR.


Tussentijdse Toets


Het verkeer in Nederland stelt hoge eisen aan iedere deelnemer. De normen van het rijexamen zijn daar vanzelfsprekend op afgestemd. Met de tussentijdse toets kun je al tijdens je rijopleiding kijken of je op de goede weg bent om je rijbewijs te halen.


Praktijkzaal

Wat is een tussentijdse toets ?

De tussentijdse toets (TTT) is een rijtest die verloopt als een echt examen. Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het rijexamen; het kan je helpen om eventuele nervositeit weg te nemen. Een examinator van het CBR beoordeelt je rijvaardigheid.
Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de officiële exameneisen. Je instructeur rijdt mee.
De tussentijdse toets duurt even lang als een rijexamen.
Na afloop van de toets krijg je een advies over de examenonderdelen waaraan je nog extra aandacht moet besteden. Als je de bijzondere manoeuvres in de tussentijdse toets voor de auto goed uitvoert, krijg je vrijstelling voor dit onderdeel tijdens het eerstvolgend examen.


Wég met die zenuwen !

Omdat de TTT hetzelfde verloopt als het examen, weet je precies wat je straks tijdens het examen kunt verwachten. De toets is een kans bij uitstek om alvast te wennen aan de examensituatie. Nervositeit wordt zo bij veel kandidaten weggenomen. Je kans van slagen gaat hierdoor enorm omhoog.


Wat moet je doen om je vrijstelling te verdienen voor het examen ?

Omkeren, parkeren of stoppen. Het zijn voorbeelden van ‘bijzondere manoeuvres’ en ze vormen een onderdeel van het praktijk-examen. Tijdens de tussentijdse toets komt het onderdeel manoeuvres ook aan de orde. Je krijgt twee opdrachten. Doe je deze goed, dan krijg je vrijstelling voor dit onderdeel. Dan hoef je op je eerstvolgend examen geen manoeuvres meer te doen. Als andere onderdelen van de tussentijdse toets niet vlekkeloos verlopen is dat geen ramp, je vrijstelling blijft staan!


Adviesformulier

Na afloop van de toets vult de examinator een adviesformulier in. Deze wordt je per e-mail toegestuurd. Hierop staan dezelfde onderdelen als op het uitslagformulier van het rijexamen.
Per examenonderdeel brengt de examinator een advies uit. Aan de hand van dit formulier zie je precies waaraan je nog moet werken. Samen met je instructeur kun je dan gericht je rijopleiding afronden.


Op welk moment kan ik de toets het beste doen ?

Het beste is een tussentijdse toets af te leggen als de leerling ongeveer tweederde tot driekwart van de opleiding voltooid heeft. Dan weet je waar je staat ten opzichte van het 'echte' examen, en train je nadrukkelijk de mindere punten die op de toets aan het licht zijn gekomen.Tip

Het is een feit dat leerlingen die een tussentijdse toets hebben afgelegd al jaren een hoger slaginspercentage scoren dan leerlingen die dat niet doen. Dit percentage ligt 15 % hoger !

De belangrijkste reden is dat je minder nerveus bent op het examen omdat je weet wat je te wachten staat. Dat is een enorm voordeel ten opzichte van iemand die voor het eerst een CBR examenzaal binnengaat en nog niet die examenspanning heeft meegemaakt.

Examen


Normaal praktijkexamen

De meeste mensen kiezen voor dit examen.

 • Je moet minimaal 17 jaar zijn.
 • Het duurt maximaal 55 minuten.

Faalangstexamen

Heeft de volgende voordelen:

 • Als je last van faalangst hebt is dit een prima optie.
 • Je hebt een time-out mogelijkheid tijdens je examen.
 • Je krijgt een examinator die gespecialiseerd is in omgaan met mensen met faalangst.
 • Er is meer tijd om je op je gemak te voelen: in totaal 80 minuten.
 • Het examen is niet klassikaal, dit geeft veel meer rust.

Wat wordt er getoetst ?

De examinator toetst of je veilig en zelfstandig kunt rijden. En of je voldoende rekening houdt met andere weggebruikers. De examinator let onder andere op:

 • De beheersing van de auto.
 • Je kijkgedrag.
 • Of je goed voorrang verleent.
 • Of je netjes kunt inhalen (wanneer aan de orde).
 • Het in- en uitvoegen (belangrijk !).
 • Het rijden op kruispunten en rotondes.
 • Bijzondere verrichtingen, als je hiervoor geen vrijstelling hebt.

Het examen duurt maximaal 55 minuten (inclusief de rit van 35 minuten).


Wil je examen doen in een andere taal dan het Nederlands? Je moet dan zelf voor een tolk zorgen.


Geslaagd

Slaag je vóór je 18e ?

Dan mag je tot je 18e rijden als er een coach naast je zit. Bijvoorbeeld je vader of je moeder. Hiervoor heb je een begeleiderspas nodig. Deze kun je aanvragen bij 2toDrive.


Let op !

Praktijk-examens dien je af te leggen binnen 1,5 jaar na het behalen van theorie-examen voor de personenauto.


2toDrive


2toDrive

Wat is het begeleid rijden experiment 2toDrive?

Je kan nu met 17 jaar je rijbewijs (categorie B) halen. Tot je 18e jaar mag je dan onder begeleiding van een coach autorijden. Dit tijdelijke experiment heet 2toDrive.


2toDrive: Theorie-examen vanaf 16 jaar.

Je mag je vanaf 16 jaar inschrijven voor het theorie-examen bij het CBR. Voorheen was de minimumleeftijd 18 jaar. Bij 2toDrive zijn de examen-eisen hetzelfde als bij de reguliere examens.


2toDrive: Rijlessen vanaf 16,5 jaar.

Je kan vanaf 16,5 jaar starten met rijlessen via een rijschool naar keuze. Voorheen was de minimumleeftijd voor het volgen van rijlessen 18 jaar.


2toDrive: Rijexamen vanaf 17 jaar.

Je mag je nu vanaf je 17e inschrijven voor het praktijkexamen van het CBR. Voorheen was de minimumleeftijd hiervoor 18 jaar. Om rijexamen te mogen doen, moet je wel een theoriecertificaat hebben.
Bij 2toDrive zijn de exameneisen hetzelfde als bij normale examens.


Als je slaagt voor het examen, krijg je een gewoon rijbewijs. Tot je 18e mag je alleen autorijden met jouw coach. Vanaf je 18e mag je zelfstandig de weg op.

Met het rijbewijs mag je ook op een brommer of scooter rijden. Hierbij hoef je niet begeleid te worden door jouw coach.

Het rijbewijs kan in Nederland worden gebruikt, maar niet in het Caribische deel van het Koninkrijk.
Het rijbewijs geldt niet in het buitenland, totdat je de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt.


Eisen aan de bestuurder van 2toDrive:

Je moet na het slagen voor het praktijkexamen tot je 18e jaar:

 • voldoen aan de gebruikelijke eisen die aan een bestuurder worden gesteld.
 • in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en een begeleiderspas.
 • minimaal 1 geregistreerde begeleider (coach) hebben.

Maximaal 5 coaches op 1 begeleiderspas.

Je kan vanaf je 17e jaar maximaal 5 personen opgeven als coach. De coaches komen op 1 begeleiderspas te staan. Tot je 18e jaar mag je alleen autorijden als 1 van deze coaches naast je zit. Ook de coaches moeten aan eisen voldoen.


2toDrive wordt in 2017 definitief ingevoerd.

Het experiment 2toDrive gaat op 1 november 2017 definitief in. Het experiment begon op 1 november 2011. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) evalueerde het experiment. Hieruit bleek dat de jonge automobilisten het begeleid rijden serieus nemen en alvast veel belangrijke rijervaring opdoen. Zo leer je op een veilige manier autorijden voordat je alleen de weg op gaat. Dit was ook de opzet van 2toDrive.